© Jubileum Editie Mannenkoor St. Remigius 1956 - 2016
Jubileum editie MK  St. Remigius 

Concert Klimmen 11 juni

Inleiding Het gouden jubileum van Sint Remigius in 2006 is groots gevierd met een gouden en een galaconcert en andere activiteiten waaronder de uitgave van jubileumboek. Nu ons 60-jarig bestaan aan de orde is, is besloten om ietsje minder groots uit te pakken; andere tijden waarin met name de financiële bomen niet meer tot in de hemel groeien en de individualisering van onze maatschappij gecombineerd met de langzaamaan behoorlijk hoge gemiddelde leeftijd van ons koor, heeft ons doen besluiten tot enige matiging. Toch willen we door in Klimmen in de kerk op 11 juni een dankbaarheidconcert te organiseren aan de Klimmense bevolking laten zien dat we er nog steeds in volle glorie zijn en iedereen willen laten merken dat we blij zijn met alle support en ondersteuning van ons koor door de jaren heen.

Organisatie

Al snel bij het vooruitblikken op ons diamanten feest was duidelijk dat we wilden “uitpakken” in Klimmen. Het Dros. De Limpensplein en het Vrijthof waren buitenlocaties die de revue passeerden. In verband met forse kosten van tenten en podia en met het weer als mogelijke sprelbreker is in goed overleg met pastoor en kerkbestuur voor een ode aan de Klimmense bevolking, gekozen voor onze eigen parochiekerk. Het bestuur stelde een projectgroep aan om het 11 juni concert te organiseren: - Peter Dierks, bestuurslid - Henk Spit, voorzitter - Cees Herijgers, voorzitter van de muziekcommissie Samenwerking werd gezocht met Koninklijke Harmonie de Berggalm, Broederschap St. Sebastianus en de Heerlense Coriovallum Pipe band.

Programma Zomerconcert MK St. Remigius.

Op verzoek van onze webmaster n.a.v. een e-mailbericht i.v.m. bronvermelding, nu een complete feedback van Harrie Spronken

Op zaterdag 11 juni 2016 vond een bijzonder concert plaats in de  Remigiuskerk van Klimmen. Deze 12e eeuwse Romaanse basiliek zetelt op het hoogste punt van Klimmen en is reeds zichtbaar vanuit de verre omtrek. De stoere tempel bleek een uiterst geschikte ruimte te bieden voor Mannenkoor St.Remigius onder de zeer bezielende en uiterst kundige leiding van dirigent Ger Franken. Aan de piano werd het koor heel volgzaam begeleid door Pavlina Ogynanova, inmiddels geen onbekende in de koorwereld. Na de feestelijke intocht  werd het concert ingezet met het Limburgs volkslied. Die avond konden we luisteren naar een bijzonder gevarieerd programma. gebracht De sfeer gedurende de verschillende optredens werd gekenmerktdoor een enorme betrokkenheid van muzikanten en publiek. Koninklijke Harmonie De Berggalm werd met groot vakmanschap geleid door Jean Cosemans die tevens alle stukken aankondigde. Hij trakteerde het publiek op muzikale wetenswaardigheden al dan niet vergezeld van een opvoedkundig tintje. Cosemansj inspireerde het orkest om echt te begeleiden en zodoende werd het koor niet ondergedompeld in de klanken van de harmonie. Bij de orkeststukken kon het orkest zich naar hartenlust uitleven in temperamentvolle spaanse muziek.  In de kerk kwam de fraaie bronzen klank van het mannenkoor goed tot zijn recht. Er werd een brede muziekkeuze gepresenteerd. Zo kon het publiek luisteren naar o.a. `Chor der Schmiedengesellen` uit de `Waffenschmied` van Albert Lortzing, het soldatenkoor uit `Cosi fan Tutte` van Wolfgang Amadeus Mozart, maar ook bijvoorbeeld naar `Umi sono AI` van Kousaku Dan. Dit laatste stuk ervoer ik als heel bijzonder: als men niet beter wist zouden we bij dit stuk luisteren naar een Japans koor. De tekst was één grote vocalise, bijzonder heilzaam voor de koorklank. Daardoor kwam de poëzie goed tot zijn recht. `Mull of Kyntire` met begeleiding van de Harmonie en Piper(doedelzakspeler) Bert Meisters gaf een bijzonder tintje aan het optreden. Mooi arrangement trouwens. Na het `Benedictus` uit de mis van multimuzikant Karl Jenkins werd het geheel op bijzondere manier afgesloten met `Dry your tears Africa` van John Williams. De voorzitter nodigde het publiek uit om met het laatste werk samen met het mannenkoor te zingen. Spontaan kwamen een aantal dames uit het publiek naar voren om uiterst gepassioneerd hun medewerking te verlenen aan het laatste werk. Als deze werkwijze nog iets meer uitgewerkt wordt, zou dit wellicht kunnen leiden tot het opzetten van een nieuw koor. Verder mag niet onvermeld blijven dat een klaroenconsort van Schutterij St.Sebastianus uit Klimmen voor een sprankelend intermezzo zorgden. Gezien de prachtige outfit van deze club was dit optreden een lust voor oor en oog. Alle medewerkers droegen bij aan een feestelijk concert, met een goede programmering qua inhoud maar ook qua tijd. Tot slot: Limburg mag trots zijn op Mannenkoor St.Remigius Klimmen, een parel in de Limburgse Koorwereld. Ofschoon de zorgen voor continuïteit blijven merkt het publiek duidelijk dat hier goed gewerkt wordt, zowel op muzikaal als organisatorisch gebied.  Opsteker:  Aan het einde van het concert zette voorzitter Henk Spit het publiek in het zonnetje door de muzikale medewerkers te laten applaudisseren voor de toehoorders. Mannenkoor St. Remigius kan terugkijken op een zeer geslaagd concert. Een reden te meer voor het publiek om dit koor met grote belangstelling te volgen. Groeten, Harrie
Zie:
Evenals de reactie van Jean Cosemans Hallo beste mensen van Mk. St. Remigius, Ook ik kijk met veel voldoening terug op het mooie concert van afgelopen zaterdag. Dat neemt niet weg dat ik probeer kritisch te blijven op mijn eigen bijdrage, zodat het een volgende keer nog beter verloopt. Ik hoop ook dat alle koorleden het positieve en de mooie momenten zullen onthouden. Natuurlijk laat iedereen wel eens een steekje vallen, maar dat mag nooit leiden tot negativisme. Muziek maken kan alleen in een goede sfeer. Pas dan kun je spreken van: Zingende mensen zijn gelukkige mensen. Hartelijk dank voor het feit dat ik dit heb mogen doen. Groet, Jean