© Jubileum Editie Mannenkoor St. Remigius 1956 - 2016
Jubileum editie MK  St. Remigius 

Geachte adverteerder/ondersteuner van ons koor.

Mannenkoor St. Remigius bestaat 60 jaar en dat willen we vieren. Ons jubileumjaar is gestart met een concertreis naar Zele in België in oktober van 2015. Vervolgens is in maart 2016 ons koorscholingsproject begonnen, is er op 11 juni een dankbaarheidsconcert aan de Klimmense bevolking en eindigt ons diamanten jubileum op 29 oktober aanstaande (de dag ná ons 60-jarig bestaan) met een spetterend jubileumconcert in Cultureel Centrum De Borenburg in Voerendaal,  uitgevoerd door ons koor samen met het internationaal bekende orkest Salon Rouge.

Ter gelegenheid van dit jubileumconcert zal ons kwartaalblad Koarklanke, in oktober

aanstaande, verschijnen met een speciale jubileumeditie die we huis aan huis willen

verspreiden in Groot-Voerendaal en tegelijkertijd is dit blad het programmaboekje

voor het jubileumconcert op 29-10. De oplage zal iets boven de 7000 exemplaren

liggen!

De inhoud van Koarklanke diamant zal bestaan uit:

-

Inleiding door de voorzitter

-

Woordje van onze beschermheer, burgemeester Wil Houben

-

Een actuele koorfoto

-

Ons muzikaal concept door dirigent Ger Franken

-

Programma jubileumconcert Borenburg

-

Jubileumprogramma

-

Informatie over ons koor

-

Etc.

Graag willen wij het blad aanvullen met advertenties van Vrienden, bedrijven en geïnteresseerden die ons koor een warm hart toedragen en daarmee huis aan huis in Voerendaal en tijdens het jubileumconcert voor hun naam/bedrijf reclame willen maken. Naast deze publiciteit ontvangt u als sponsor bij adverteren op een hele pagina 2 toegangskaarten en op een halve pagina één toegangskaart voor ons jubileumconcert. Voor een hele pagina (A5) zijn de kosten € 150,=; voor een halve pagina de helft. Beperkt bieden we ook ¼ pagina’s aan a raison van € 37,50. Na betaling op de jubileumrekening van St. Remigius Klimmen: NL36 RABO 0305 1871 12  ontvangt u van ons een kwitantie. Uw advertentie/logo kunt u (bij voorkeur digitaal) sturen naar e-mail adres: a.haubrich@ziggo.nl Uw logo zal worden toegevoegd aan de sponsorenpagina op onze website. Voor vragen of meer informatie neemt u gerust contact op met een van onze bestuursleden die u gemakkelijk kunt vinden op onze website: www.sintremigius.nl Hartelijk dank voor uw steun, graag ontmoeten wij elkaar op ons jubileumconcert op 29 oktober aanstaande.

MK St. Remigius

Henk Spit

Voorzitter Overheek 13 6343 PB Klimmen 06-51386214 K.v.K. 40203351 IBAN: NL18RABO 0125994583 e: henk.spit@gmail.com www.sintremigius.nl

MK St. Remigius

Ton Haubrich Vice vz./PR Schoutstraat 2 6343 CS Klimmen 043-4591758 06-53447738 K.v.K. 40203351 IBAN: NL18RABO 0125994583 e: henk.spit@gmail.com www.sintremigius.nl